kereszténység

Pálmai Tamás: Kaláka

Erdélyi eredetű szó, „ott ugyanis szokásos volt, hogy nagyobb munkában (pl. házépítés) sok család önkéntesen segít, összedolgozik a viszonosság alapján, vagyis adandó alkalommal ők is megkapják a közösség segítségét.”

Most én is egy ilyen kalákára invitálom önöket. Pünkösd volt. Gyönyörű és értelmes magyar szavakat hallhattunk, ha nyitott füllel jártunk. Rakjuk össze együtt belőlük a magyar jövőnk közös virtuális házát, hogy legyen makettünk!

Isten miniszterei: a nép szolgái

„Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, s vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. Közöttetek azonban ne így legyen. Ha valaki közületek nagy akar lenni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” (Mk10, 42-45).

""

Árpád-házi Szent Margit tanítása

1242-ben az ország a honfoglalás utáni időszak első nagy katasztrófáját szenvedte el, kilátástalan helyzetben volt. A király, IV. Béla a Split közeli Klissa váráig futott. Európa nyugati felétől nem kapott segítséget. Reménytelen helyzetében születendő gyermekét Istennek ajánlotta, az ország megmenekülését kérve. A tatár (mongol) erők felperzselték az országot, de nem tudtak véglegesen berendezkedni, végül kivonultak az országból. A vallásos köztudat úgy tartja: az Úristen elfogadta az áldozatot. A királyi pár megtartotta a szavát: Margitot négyéves korától apácának nevelték.

Ferenc pápa felajánló imája Mária Szeplőtelen Szívének

Március 25-én, pénteken, a 17 órakor kezdődő bűnbánati szertartás keretében a Szent Péter-bazilikában Ferenc pápa felajánlja Oroszországot és Ukrajnát Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. A Vatikán hivatalos oldalán 29 nyelven tették közzé a felajánló ima szövegét március 23-án. Az alábbiakban közöljük a teljes magyar nyelvű fordítást.

Tanmese a boldogságról

Egy tanár egy lufit adott minden diáknak, akiknek azt fel kellett fújniuk, rá kellett írniuk a nevüket, és ki kellett dobniuk a folyosóra.

A tanár ezután az összes lufit összekeverte. A tanulóknak 5 percük volt megtalálni a saját léggömbjüket. Az eseménydús keresés ellenére senki sem találta meg a ballonját.

Perko érsek igaza

Nagyböjt első vasárnapjának előestéjén Erdő Péter bíboros, prímás az budapesti-újpalotai Boldog Salkaházi Sára-templomban mutatott be szentmisét. Beszédének kulcsfontosságú része, ami a háborúról és a sátán működéséről szól. A Szent Anna réti engesztelő kápolna építése is jelentős döntés.

Erdő Péter bíboros homíliájának teljes szövege:

Krisztusban Kedves Testvérek!

""

Böjt: régies szokás vagy örök igény?

Ma van hamvazószerda, kezdetét veszi a nagyböjt. Ez az időszak a középkor embere számára a legszigorúbban vett aszkézis ideje lehetett: a zsákruhás, mezítlábas bűnbánók fejét hamvazószerdán a püspök megszórta hamuval, majd rituálisan kiűzte őket a templomból, nagycsütörtökig csak a kapujában állhattak meg, míg vétkeikért a penitenciát lerótták. Később alázatosságuk jeleként többen kérték a hamvazás rítusát olyanok is, akik nem voltak nyilvános bűnbánók, és végül általánosan elterjedt gyakorlattá vált a nagyböjt kezdetén.
 

Keresztény társadalmi akció 120 éve

1903 októberében Nagygyűlésre készült a magyar katolikusság. Ez alkalomból a Religio című újság vezércikke keresztény szociális akció programot hirdetett. A lap főszerkesztője Breznay Béla volt, aki nem bíbelődött egy saját program összeállításával, hanem átvette Dr Bilczewski József lembergi lat. szertartású érsek nagyböjti körlevelében foglaltakat. Tehette ezt annál is inkább, mert szerinte a galíciai viszonyok nagyon hasonlóak a magyarországiakhoz.