Az Európai Néppárt nem keresztény és nem demokrata

Az Európai Néppárt (EPP) kilép a Fideszből. Nem tévedés, bár nyilván két hiba is van a megfogalmazásban: jelenleg az EPP parlamenti frakciójáról van szó, és nem a pártról, és persze a Fidesz tud kilépni az EPP-ből, nem fordítva. A bizarr kép arra utal, hogy az Európai Néppárt már jó ideje csak nevében kereszténydemokrata.

A kereszténydemokrácia és a Fidesz kapcsolata régebbi, mint amit a közvélemény lát. 1995 februárjában a KDNP alelnökeként vendége voltam a Fidesz programalkotó kongresszusának. A felszólalásomra készülve pontról pontra elemeztem az elfogadandó Fidesz programot, és mindenre találtam egy kereszténydemokrata párhuzamot. El is mondtam akkor, hogy a programban csak egy állítás téves, hogy a Fidesz szabadelvű párt. A Fidesz már akkor, a Liberális Internacionálé tagjaként is kereszténydemokrata elveket vallott, és azokat vallja ma is. Az Európai Néppárt és a frakciója pedig folyamatosan távolodik a kereszténydemokrata eszméktől, gazdaságpolitikájában a szabad piac és a szabad verseny híve, a szociális jelző úgy fityeg rajta, mint tehénen a gatya, pedig a szociális piacgazdaság a kereszténydemokrácia egyik alapja. Családpolitikája nincs. A frakció tagjai között ugyan vannak kereszténydemokrata gondolkodású emberek, de a frakcióvezetés évek óta kitér az elvi tisztázó viták elől, és a világnézetileg kényes kérdéseknél lelkiismereti szavazást engedélyez. Ezért a frakció már régen elveszítette az arculatát: tagjai egyéni döntésük alapján szavaznak ilyenkor, ahelyett, hogy erőteljes üzenetet küldenének a választók felé. Nem, ebben a frakcióban már régen fontosabb az elveknél az, hogy mit ír róluk a baloldali sajtó.

Arcpirító volt, hogy az EPP 2004-ben szó nélkül lenyelte, hogy Rocco Buttiglione nem lehet tagja az Európai Bizottságnak, mivel keresztényként gondolkodik. 2015-ben az európai migrációs válság idején Manfred Weber, az EPP képviselői csoportjának elnöke az Európai Parlamentben kritizálta Szlovákiát, mert a menekülők fogadásakor előnyben akarta részesíteni a közel-keleti keresztényeket. Még a minimális szolidaritást sem vállalta az üldözöttekkel, nehogy „megkülönböztetéssel” vádolják a liberális sajtóban. De valóban nem kell előnyben részesíteni azokat, akiket vallásuk miatt üldöznek, azokkal szemben, akik jobb életre vágynak?

A legutóbbi európai választások óta Manfred Weber kicsinyes bosszúhadjáratot folytat a Fidesz ellen, mert Orbán Viktornak tulajdonítja, nem is teljesen ok nélkül, hogy nem lehetett az Európai Bizottság elnöke. Azt soha nem fogja belátni, hogy ennek a valódi oka, hogy nem alkalmas a feladatra, hiszen a frakciót sem tudja rendesen elvezetni.

Azzal, hogy a Fidesz képviselői kilépnek az EPP frakcióból, lényegében automatikussá lesz a pártnak az Európai Néppártból való távozása is. Az alapszabály szerint, ha egy tagpárt képviselője nem az EPP frakcióba lép be, akkor a pártot ki kell zárni. Weber tehát eléri, amit Tusk a pártban nem tudott elintézni.

Vizsgáljuk meg, hogy mi hátrány éri Magyarországot ezzel a lépéssel. Mivel az EPP frakció már évek óta nem tudja keresztül vinni az elképzeléseit, mert a szocialisták, zöldek és liberálisok együttese nagyobb erőt képvisel, a Fidesz befolyása erre a frakcióra szinte semmi előnyt nem jelent. Hogy talál-e új szövetségeseket, és azokkal együtt mit tud elérni, az nyitott kérdés. Az Európai Tanácsban a miniszterelnökök nem pártcsaládjuk szerint döntenek, hanem a saját nemzeti érdekeiket próbálják összhangba hozni a többiek kívánságaival. A lényeges dolgokban, mint például a regionális politika mindig pártok feletti blokkok alakultak ki, s ez ezek után is így lesz. A Visegrádi együttműködést sem pártérdekek éltetik. Azt is látni kell, hogy az EPP európai mandátumainak száma évek óta fokozatosan csökken. Ezzel a politikával ez a jobb sorsra érdemes pártcsoport a megsemmisülés felé halad.

A lényeg az, amit a provokatív nyitómondat fejez ki. Egy csak névlegesen kereszténydemokrata pártcsoportról van szó, ahol a keresztény értékeket már régen zárójelbe tették, és a frakció alapszabályának mostani átalakításával a demokráciának is hátat fordítottak. Alapvető jogi elv, hogy minden jogszabály csak a létrejötte utáni esetekre alkalmazható. Most a frakcióban egy olyan alapszabálymódosítást fogadtak el, aminél nem akarják ezt az elvet alkalmazni és az új szabály alapján akartak dönteni a Fidesz képviselőinek tagságáról.  Mit keresne ezek után közöttük a Fidesz képviselőcsoportja?

Felelni kell ezek után arra, hogy a KDNP miért marad bent ebben a frakcióban. Jelenleg nem lehet tudni, hogy mi lesz az utózöngéje a Fidesz határozott lépésének. Megindul-e egy erjedés és az elvi alapokhoz való visszatérés, vagy folytatódik a frakció porladása? Érdemes tehát várni, sőt egy pozitív fordulatot, ha lesz rá szándék, segíteni. Ezt sugallja az örök optimizmus. Erre még mindig a legtöbb alap - bár szorgos kezek bontogatják már - az EPP-ben van.

 

Surján László