David Engels Európa-képe

Tömeges bevándorlás, az értékek hanyatlása, a gender ideológia, radikalizálódás, párhuzamos társadalmak, pártkartellek, társadalmi polarizáció, adósságválságok – bármerre is nézünk, Európa szétesni látszik a szemünk előtt. A politikailag korrekt univerzalizmus a katasztrófa szélére sodort bennünket. Legfőbb ideje, hogy visszatérjünk azokhoz az értékekhez, amelyek egykor a Nyugat nagyságának gyökerei voltak, ha el akarjuk kerülni a legrosszabb forgatókönyveket.

Ez csak Európa alapvető megújítása révén lesz lehetséges. Olyan Európára van szükségünk, amely elég erős ahhoz, hogy megvédje az egyes nemzetállamokat Kína felemelkedésétől, Afrika demográfiai robbanásától, az Oroszországgal való viszony nehézségeitől és a Közel-Kelet radikalizálódásától. Egy ilyen Európa csak akkor elfogadható, ha hűséges a Nyugat történelmi hagyományaihoz, ahelyett, hogy egy multikulturális univerzalizmus nevében harcolna ellenük.

A természetes család védelme, a bevándorlás szigorú szabályozása, a természetjoghoz való visszatérés, a társadalmilag felelős gazdasági modell védelme, a szubszidiaritás radikális megvalósítása, identitásunk kulturális gyökereinek újraélesztése és szépérzékünk megújítása – ezek röviden az új Európa pillérei.

Fontos gondolatok. Lesznek-e elegen, akik megvalósítják? Az egészen biztos, hogy hit nélkül nem megy. Ám Jézus tizenkét fővel indult…

Surján László

Forrás: https://www.davidengels.be/hesperialism

A szerzőről bővebben: https://www.ludovika.hu/blogok/pakblog/2021/12/08/tulelesi-tippek-hanyatlo-civilizacioban-eloknek/

 

 

 

Címkék