Támadás a család ellen

A CNA (amerikai Katolikus Hírügynökség) ismertette, hogy Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója szeptember 22-én aláírt két törvényt, amelyek megkönnyítik a kiskorúak számára, hogy eltitkolják a szüleik előtt, hogy abortáltak. Az egyik törvény megtiltja, hogy az abortusz klinikák száz lábnyi körzetében betegeket vagy alkalmazottakat fényképezzenek. A másik lehetővé teszi, hogy a biztosítottak, közéjük számítva a kiskorúakat is, eltitkolhassák az un. érzékeny beavatkozásokat a biztosítás tulajdonosa, általában a szülő elől. A törvény az érzékeny beavatkozások között nevesíti az abortuszt és a „nem megerősítő beavatkozásokat”.

A CNA  a hírhez egy olyan fényképet közöl, amelyen a kormányzó egy „A családok összetartoznak” feliratú pulpitus mögött áll. Ez a két rendelkezés viszont voltaképp szétveri a család egységét, hiszen zöld utat biztosít ahhoz, hogy a kiskorú életének lényeges történését eltitkolhassa a szülei elől. Úgy „nagykorúsítja” a gyermeket, hogy nem vizsgálja senki, mennyire érett meg erre. Az őszinte kapcsolat lehetőségét rombolja le, titkolózásra ad törvényes felhatalmazást, azaz szembe állítja a szülőt és a gyermeket. Sajnos vannak esetek, amikor ez indokolt, de általános érvényű törvényt hozni ezen a téren nem más, mint a család egységének tudatos szétverése. 

Mondhatjuk, hogy Kalifornia messze van, az egészhez nincs közünk. A világ mai összezsugorodott állapotában azonban ez nem így van. Része ez a két törvény annak a világszerte támadó ideológiának, amelynek egyik célja megfosztani a szülőket attól a joguktól, hogy maguk határozzanak gyermekik neveléséről, holott ez a jog minden emberjogi egyezményben benne van.

Szent John Henry Newman már fiatal korában (a XIX. század első felében) úgy látta, hogy olyan idők következnek, amikor a hitetlenség árja, mint vízözön, mindent elönt, csak hegycsúcsok emelkednek ki belőle. Lassan kétszáz éve ennek, és ma valóban úgy érezzük, hogy az istentelenség ára minden korábbinál jobban elönti a világot: a „szárazföld” egyre kisebbre zsugorodik. De az áradások természetük szerint elvonulnak. Az égen megjelenik a szivárvány, ami a remény jele, nem a szexuális perverzitásoké. De emlékszünk-e az evangélium szavára: vannak bűnök, amelyek nem győzhetők le csak böjttel és virrasztással.

Surján László