Surján László

Surján László: Ez nem parlament

Miután az egyesült ellenzék lényegében megbukott, másképp fogalmazva: a kormánypártok kiütéses győzelmet arattak, egyre többen fogalmazzák meg, hogy másképp, lényegesen nyugodtabban kellene vívni a politikai harcokat. Nemcsak az oroszok által indított háború végét szeretnénk látni, hanem a belpolitikai békét vagy legalább kulturált vetélkedést.

Ébresztő

Az angol nyelv uralmának egyik folyományaként általánossá vált az angol szakkifejezések fordítás nélküli átvétele a más nyelvű írásokban, sőt a közbeszédben is. Mintha egyfajta provincializmus lenne a nemzetközileg elterjedt szavak lefordítása. Ezáltal az angol anyanyelvűek a többieknél előnyösebb helyzetbe kerültek: a szakkifejezések mögött nekik felsejlik egy a jelenség lényegéhez tartozó tartalom, amit a többiek nem feltétlenül éreznek meg. Egy régen átvett szó példája mutatja, mire gondolok: sztrájk.

Pálmai Tamás: A jó pásztor

„Nyelvében él a nemzet” - ezt a mondatot először Széchenyi István mondta. Majd Kodály Zoltán pár évvel később úgy fogalmazott: „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” A magyar kultúrát pedig csak magyarul lehet megérteni és csak magyarul lehet továbbadni. Ha ez nem történik meg, akkor hosszútávon nem tud egy magyar közösség fennmaradni.

Keressük a béke hangját

Nemcsak a történelem az élet tanítómestere, hanem a népmese is lehet. Napjainkban az orosz-ukrán vitát fegyverrel rendezők vagy a nagy szankciós csomagokat gyártók biztosan nem ismerik a szegény legény házasságáról szóló mesét. A szegény legény elvett egy szegény lányt. A lány elmondta neki, hogy ha ő megharagszik, nem szól két hétig se. Az ember meg azt mondta, hogy ha akkorára, mikorra kell, nincs az étel készen, megeszik egy fej vöröshagymát, attól olyan részeg lesz, hogy összetör mindent. Hát egyszer hazamegy a dologból a szegény ember, látja, nincs vacsora.

David Engels Európa-képe

Tömeges bevándorlás, az értékek hanyatlása, a gender ideológia, radikalizálódás, párhuzamos társadalmak, pártkartellek, társadalmi polarizáció, adósságválságok – bármerre is nézünk, Európa szétesni látszik a szemünk előtt. A politikailag korrekt univerzalizmus a katasztrófa szélére sodort bennünket. Legfőbb ideje, hogy visszatérjünk azokhoz az értékekhez, amelyek egykor a Nyugat nagyságának gyökerei voltak, ha el akarjuk kerülni a legrosszabb forgatókönyveket.

A kronika.ro képe

Megszámláltatunk

A romániai népszámlálás 2022 márciusa és júliusa között zajlik. Bárki kitöltheti interneten a saját kérdőívét, bemehet egy un. összeíró pontra, vagy hagyományos módon otthonában fogadhatja a számlálóbiztost. A hatályban lévő népszámlálási törvény értelmében 30 év óta először az összeírás magyar nyelven is történhet.  A népszámlálás roppant fontosságát az erdélyi magyarság számára az adja, hogy kiderüljön, hol tartunk.

Éljen Május 1!

Valaha vértanúkat ünnepelt ezen a napon a katolikus egyház, tehát papjai vörösben miséztek. Állítólag Szegeden egy ügybuzgó református csendőr lázítás címén elő is állított egy plébánost. Ebből a történetből/adomából is látszik, érzékeny napról van szó. Az alábbi összeállítás tíz éves lépésekben mutatja be, miként tükröződött 1922 óta ez a munkásünnep a Népszava májusi első számaiban. Túl sok kommentárra nincs szükség.

1922.

Jön a török!

Nemcsak az ország, Isten hívő népe is két táborra bomlott. Párbeszéd képtelen állapotban vagyunk. A másik fél mindenáron való legyőzésének vágya nem vezet sehová. Ezt a problémát, - egységünk hiányát, - tegyük imában az Úristen elé.