Surján László

Az író, aki még a temetésével is tanított

A közismert bibliai példabeszéd megkülönbözteti a sziklára és a homokra épített házat. Csak az előbbi képes ellenállni szélnek, viharnak. A Biblia azonban szót sem szól a mocsárra való építkezésről. Napjainkban ez az ingatag altalaj is szerephez jut, hiszen naponta látjuk a hazugságokra építőket. Meggyőző példa 2006. A választás előtt az országvezetés még az államelnök előtt is titkolta a gazdaság helyzetét. Ennek ellenére, vagy talán épp ezért, a választási siker nem maradt el.

""

Árpád-házi Szent Margit tanítása

1242-ben az ország a honfoglalás utáni időszak első nagy katasztrófáját szenvedte el, kilátástalan helyzetben volt. A király, IV. Béla a Split közeli Klissa váráig futott. Európa nyugati felétől nem kapott segítséget. Reménytelen helyzetében születendő gyermekét Istennek ajánlotta, az ország megmenekülését kérve. A tatár (mongol) erők felperzselték az országot, de nem tudtak véglegesen berendezkedni, végül kivonultak az országból. A vallásos köztudat úgy tartja: az Úristen elfogadta az áldozatot. A királyi pár megtartotta a szavát: Margitot négyéves korától apácának nevelték.

Ferenc pápa felajánló imája Mária Szeplőtelen Szívének

Március 25-én, pénteken, a 17 órakor kezdődő bűnbánati szertartás keretében a Szent Péter-bazilikában Ferenc pápa felajánlja Oroszországot és Ukrajnát Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. A Vatikán hivatalos oldalán 29 nyelven tették közzé a felajánló ima szövegét március 23-án. Az alábbiakban közöljük a teljes magyar nyelvű fordítást.

Budaházy 17 éve

Soha nem láttam tisztán Budaházy ügyében. Hol áldozatnak látszott, hogy bűnösnek. Hiteles szó nem jutott el hozzám. Most, hogy ennyi év után elsőfokon elítélték, a Védett Társadalom Alapítvány nyilatkozatával, amit ide másolok, teljesen egyetértek. Nagyon sok példa mutatja, hogy hazai bíróságaink ítéletei nincsenek összhangban egymással. Nem látjuk azt sem, hogy a rendre felülbírálatra szoruló ítéleteknek lenne bármi következménye annak a bírónak a számára, aki távolról sem sine ira et studio dönt emberi sorsokról.

Anya vagy postás

Két dolgot szeretnék előzetesen kijelenteni. Az egyik az, hogy nagyon elítélem a terrorizmust, és elfogadom, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy megszűnjék. A minden a meggyőzéstől az elrettentésig terjedő nagy skála. A másik az, hogy általában nem kommentárok bírósági ítéleteket. Ez két alapelv, s most bizonyos mértékig mindkettőt megszegem.

ACLU, mi az?

„Az FBI a kommunista párttal azonosít olyan szervezeteket, mint az ACLU (Polgári Szabadságjogokért Küzdő Amerikai Unió)”. Ez az idézet az általam fellelhető első előfordulása a magyarországi sajtóban ennek a szervezetnek. A Nemzetközi Szemle, 1964. évi 2. számában jelent meg egy franciából fordított cikk szövegében. (Arcanum adatbázis)

Ferenc pápánk viharai

A 2013. február 11-én az egész világot megdöbbentette, hogy XVI. Benedek lemond péteri szolgálatáról. Az első meglepődés után elindultak a találgatások: mi van hátterében. A lemondásra nem utalt semmilyen előzmény. Sokan csak ürügynek tekintették a pápa hivatkozását megromlott egészségére – szárnyra kaptak a különböző mendemondák: lemondatták, megzsarolták, szabadkőműves összeesküvés tüntette el az útból. Amikor az emberek valamit nem értenek, könnyen felfogható magyarázatot keresnek. Szent II.

Keresztény társadalmi akció 120 éve

1903 októberében Nagygyűlésre készült a magyar katolikusság. Ez alkalomból a Religio című újság vezércikke keresztény szociális akció programot hirdetett. A lap főszerkesztője Breznay Béla volt, aki nem bíbelődött egy saját program összeállításával, hanem átvette Dr Bilczewski József lembergi lat. szertartású érsek nagyböjti körlevelében foglaltakat. Tehette ezt annál is inkább, mert szerinte a galíciai viszonyok nagyon hasonlóak a magyarországiakhoz.