Járosi Márton: Atomfordulat

A Présház.eu 2021. február 8-án interjút készített Járosi Mártonnal, aki nehéz időkben az MKDSZ alelnöke is volt. Az interjút az Energiapolitika 2000 Társulat elnökeként adta, abból az alkalomból, hogy a belga, bolgár, finn, francia, magyar és román energia- és nukleáris ágazathoz tartozó munkavállalók fő szakszervezetei – köztük a magyar Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ) - levélben fordultak az Európai Bizottság elnökéhez, és felhívták a figyelmét az atomenergia-termelés kulcsszerepére.

 

- Elnök úr, a szélsőséges klímabutítás után visszatér a normalitás az energetikában?

- A tények makacs dolgok, ezeket időnként még a háttérhatalmi boszorkánykonyhákban is figyelembe kell venni. A globalista ideológia vallásává emelkedett úgynevezett klímavédelem, a fogyasztás növekedésének fenntartása érdekében olyan megoldásokat javasol, amelyek tovább növelik a villanyszükségletet. Példaként említhető az e-mobilitás, a klímakészülékek és a hőszivattyúk. Vagyis a villamosenergia-igény ezek miatt is állandóan növekszik.  Közben azt hirdetik, hogy ez a megújulókkal kielégíthető, ami képtelenség. Jellemző, hogy a világjárvány (a termelő szféra fogyasztásának visszaesése) következtében mérséklődő fogyasztás miatt a megújulók részarányának szükségszerű minimális statisztikai növekedését kedvező fordulatként, győzelemként ünneplik, ezzel növelve a fogyasztók megtévesztését a médiában. Arról persze nem esik szó, hogy mi ennek az ára.

A napenergia-termelés kötelező átvétele miatt alacsonyabb rendszerterhelések időszakában a paksi atomerőmű termelését már több alkalommal kismértékben csökkenteni kellett. Ennek árát Hárfás Zsolt kiszámolta. 2019-ben a paksi atomerőműnek az egy kilowattórára jutó egységköltsége 11,4 forintra adódott, naperőművek átlagos kötelező átvételi ára ugyanekkor 32,56 Ft/kWh volt, vagyis rendszerszinten 21,16 forint veszteség keletkezett. 2019-ben a naperőművek mintegy 0,89 TWh villamos energiát termeltek. Erre a mennyiségre vonatkoztatva a veszteség évente közel 18,9 milliárd forint. Ezzel szemben a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont vezetője a legutóbbi időkig nyilvános közleményekben (cikkekben) azon örvendezett, hogy az államilag támogatott naperőművi termelés következtében (napsütéses időben) az atomerőművet már vissza kellett terhelni (negatív áramár), ami, mint az előzőekben láttuk, az MVM-nek veszteséget jelentett, s ami végső soron a megújuló termelés támogatásával együtt a fogyasztói árat is növelte. 

Az utóbbi időkben tapasztalt európai áramkimaradások, amelyeknek valódi okait még mindig csak vizsgálják, (pedig az okok kézenfekvők) arra figyelmeztetnek, hogy az EU globalista energiapolitikája következtében kialakult kapacitáshiány megszüntetése egyre sürgetőbb. Ebből a nézőpontból célszerű megválaszolni az Ön által feltett kérdést. Szerintem a villanyellátás válságtüneteit sürgősen kezelni kellene, még a nagyobb ellátási zavarok bekövetkezése előtt. Ezért szükséges a reális megoldások előtérbe kerülése, vagyis a kérdésben szereplő normalitás helyreállítása.  A munkavállalók érdekeit felelősen képviselő szakszervezetek is ezért kénytelenek energiapolitikával foglalkozni.

 

- Hogyan kerültek a szakszervezetek abba a helyzetbe, hogy belebeszéljenek az energiapolitikába? 

- Nem előzmény nélküli ez a kiállás. A villamosenergia-ipari szakszervezetek szakmai szempontból is ismerik az iparági realitásokat. Jól tükrözi ezt az Ön által a felvezetőben idézett közlemény, amely megállapítja, hogy „sok tagállam prioritásnak tekinti az új generációs atomreaktorokat és a meglévő atomreaktorok bővítését” „Ha az atomenergiát ebben az összefüggésben hátrányosan megkülönböztetnék, akkor a megújuló elektromos energiaforrások kiegészítő energiatermelése továbbra is a fosszilis villamosenergia-forrásokra épülne.” Ezt Németország példája látványosan igazolja, ahol a megújulók térnyerésének következtében növekedett a hagyományos, szénalapú villanytermelés részaránya. Itt érdemes emlékeztetni a jelenleg is érvényes magyar nemzeti energiastratégia (NES) alaptézisére, amely szerint a villanytermelést az atom-, a szilárd és a megújuló energiák hármasára kell alapozni. Ezzel kapcsolatban a villamos szakszervezet már 2014-ben, közgyűlési állásfoglalásban figyelmeztetett: „a [nemzeti] energiastratégiában foglaltaktól eltérő kormányzati intézkedések már rövidtávon is veszélyeztetik az energia ellátás a villamosenergia– és a hőszolgáltatás folyamatosságának biztosítását, előrevetítik az energia ellátási zavarok bekövetkezését!”

 

- Most viszont már európai akciózásba kezdtek a szakszervezetek. Ennek is van előzménye?

 

- A mostani közös nyilatkozat a nemzetközi szakszervezeti együttműködés eredménye. 2017 novemberében Budapesten került sor az EVDSZ nemzetközi konferenciájára. „Az igazságos átmenetről az energiaiparban a keletközép európai régióban” címmel. Az eseményen a magyar, cseh, lengyel, és szlovén villamosenergia-ipari szakszervezetek képviselõi vettek részt. A szakszervezetek a dolgozók valódi érdekeinek védelme szempontjából értékelik a fejleményeket, nem ideológiai, hanem munkavállalói érdek alapon politizálnak. Ezért is igyekszik a globalista politika kiszorítani, ellehetetleníteni őket. A mostani állásfoglalásban figyelemre méltó, hogy az aláírók között a belga, bolgár, finn, francia, és román energia és nukleáris ágazathoz tartozó munkavállalók fő szakszervezetei is részt vettek. Úgy látszik, hogy a klímahisztéria két „fegyvere” közül az atomerőmű ellenesség európai szinten is kezd hatástalanná válni.  Már többször kifejtettem, hogy mind a klímavédelmi, mind az antinukleáris hisztéria a globalista félelemkeltés fegyvere. Mivel mostanra egyre inkább világossá válik, hogy a megújulókkal az úgynevezett klímavédelmi célok, a kitűzött széndioxid-csökkentés nem érhető el, ezért el kellett ismerni az atomerőművek széndioxid-csökkentő hatását; törölni kellett a környezetvédők tilalmi listájáról, hogy a klímahisztéria fenntartható legyen. Ez lehet az oka az atomerőmű-ellenesség mérséklődésének európai szinten, amit a szakszervezetek is érzékelnek. Ezért írhatták ezt a felhívásukba: "A szakszervezetek – köztük az EVDSZ - párbeszédre szólítanak fel, melynek célja, hogy olyan feltételeket hozzunk létre, amelyek alapján 2050-re megvalósulhat az atomenergia teljes potenciáljának kiaknázása”. Az atomerőművek melletti kiállás alapvető nemzeti (tagállami) és európai érdek, ezért fontos és reményt keltő a szakszervezeti kiállás. A klímavédelmi hazugságfal ledöntésében a szakszervezetek a nemzeti energiapolitikák szövetségesei lehetnek.

 

Miközben a gyűlöletkoalíció szerint változatlanul minden rossz, amit a kormány csinál, megjelent néhány értelmes  cikk. Például a Népszava Később zöld, most atom című ismeretterjesztő cikkre gondolok. Mi lehet ennek az oka, netán célja?

- Nem tudom. Én is alig hittem a szememnek, amikor a következőket olvastam. „…hiba lenne az ország áramellátását kizárólag vagy nagyobbrészt úgynevezett megújuló energiaforrásokra bízni … ezek legfeljebb kiegészítő megoldásként értelmezhetőek…. még évtizedekig szükség van az időjárástól és egyéb környezeti hatásoktól függően stabilan termelő »alaperőművekre«, …az alaperőműveknek minél inkább klíma- és környezetbarátnak kell lenniük, azaz károsanyag-kibocsátásuknak a lehető legkisebbnek kell lennie. Ennek a kettős kritériumnak (stabil, nagy, szabályozható kapacitás, illetve elenyésző környezetszennyezés) leginkább az atomerőművek képesek megfelelni. Az atomerőmű az egyik legfontosabb fenntartható energiaforrás, amire érdemes támaszkodni a globális éghajlatváltozás elleni küzdelemben.” 

Jóhiszeműen arra gondolhatnánk, hogy a balliberálisok belátták tévedésüket és visszatértek az atomerőmű ügyében a megtagadott nemzeti konszenzushoz. Azonban erről sajnos szó sincs, hiszen tovább folytatják a Paks2 elleni primitív hazugsághadjáratukat. Ez a cikk azt mutatja, hogy nem a hozzáértés hiányzik belőlük, hanem csak a „minden rossz, amit a kormány csinál” indulat és a globalista klímapolitikának való szolgai megfelelés vezérli őket. Ez az írás csak úgy kerülhetett a lapba, hogy véletlenül „átdiffundált” a politikai hazugságok falán. A cikket OBSERVER Médiafigyelőben olvastam, azonnal letöltöttem, ezért ismerem a tartalmát. Azóta törölhették, mert már nem találni az interneten. Néhány más portálon is megjelentek tárgyilagos hangvételű cikkek, például a g7 . hu egyik cikkének címe is kifejező: A jövő aligha alapulhat kizárólag megújuló energiatermelésen. 

 

Mintha erre térségünkben mások is rájöttek volna. Lengyelország, Románia és Bulgária is bejelentette atomerőmű blokkok létesítését. Ezeket a blokkokat a hírek szerint nyugati, amerikai cégek fogják építeni. Erősítheti ez a paksi atomerőmű bővítés elleni hazai támadásokban (a vakcina ellenességhez hasonlóan) megmutatkozó oroszellenes propagandát?

- Mielőtt kérdésére válaszolnék, megjegyzem, hogy a hírek szerint még a hollandok is új atomerő létesítésében gondolkoznak. Kérdésére a válaszom az, hogy  minden bizonnyal. Hiszen az internacionalistából globalistává avanzsált hazugságkoalíció szerint minden jó, ami nyugatról jön, hiszen ők most ezek érdekeit szolgálják.  És minden rossz, amit nem ők szállítanak. Az amerikai hátterű európai energetikai beruházások amerikai (energia)politikai érdekeket is szolgálnak, amit a rendszerváltozás óta amerikanizmus hívőkké vált globalisták lelkesen támogatnak. A korábban dicsőített szovjet, mára már orosz megoldásokat pedig támadják. Ez a nemzetellenes lakájpolitizálás. Az amerikai létesítésű atomerőművek építését valószínű nem fogják évekig hátráltatni uniós vizsgálatokkal sem, mint a paksi bővítést, hiszen az amerikai energia- és geopolitika támogatását az EU is fontosnak tartja, lásd az Észak2 gázvezeték elleni támadásokat. Természetesen nemzeti kormányunk ténylegesen „a helyén van”, az atomerőmű bővítésében is megnyilvánuló, ellátásbiztonságunkat szolgáló politikáját ezek a szirénhangok nem változtatják meg. 

 

Címkék